Joogivee kvaliteet

Tarbijani jõudnud joogivee kvaliteet
sõltub paljuski veetorustike seisukorrast.

Roosteproduktid halvendavad vee kvaliteeti veevõrgus, mis on eriti tuntav võrgu tupikotstes, kus vee tarbimine on minimaalne. Samuti võivad halveneda joogivee organoleptilised omadused – maitse, lõhn ja värvus. Eesmärgiga, viia miinimumini joogivee kvaliteedi halvenemine korrodeerunud ja mikroorganisme sisaldava veetorustiku tõttu, pakume vee-ettevõtetele ja teistele veetorustike haldajaile VEETORUSTIKE HÜDROPNEUMAATILIST PUHASTAMIST.

Hüdropneumaatilise puhastuse käigus uhutakse veetorustikust välja sinna tekkinud korrosiooniproduktid ja mikroorganismid. Samas tuleb arvestada, et puhastamine ei kõrvalda setete tekkimise põhjusi veevõrgus ja ei ole alternatiiviks veetöötlusele. Suur osa Eestimaa veetorustikest on rajatud 30 – 50 aastat tagasi ning vajavad edaspidiseks ekspluatatsiooniks renoveerimist või puhastamist. Kuna kohest torustike ulatuslikku renoveerimist saab tööde kalliduse tõttu teostada korraga vaid lühikeste lõikude kaupa, on torustike puhastamine üheks oluliseks alternatiiviks tarbijale kvaliteetse joogivee tagamise seisukohalt.Torustike puhastamine on eriti vajalik linnades ja asulates kuhu on viimastel aastatel ehitatud või planeeritakse ehitada veetöötlusjaamad.

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks on soovitav puhastada korraga kogu olemasolev veetorustik, et vältida kord juba puhastatud torustikesse puhastamata lõike läbinud vee sattumine.

Rootsi spetsialistide andmetel uhutakse hüdropneumaatilise puhastuse käigus torustikest välja 100 korda rohkem rauda ja 1000 korda rohkem mangaani kui lihtsalt torustiku uhtmise teel läbi tuletõrje vesikute. Puhastamine on maksimaalselt efektiivne kuni DN 300 veetorustike korral.Hüdropneumaatilist veetorustike puhastamise meetodit peetakse torustike tavahooldusmeetoditest kõige tõhusamaks, torustikele ohutuks, odavaks ja efektiivseks mooduseks lahtise sette eemaldamiseks veetorustikest.